"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

29/06/2018 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz Merkez mahallelerinden Çağdaşkent Mahallesinde, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah. 23L-I-II pafta 9004 ada 1 nolu parsel ile 23L-III pafta 463 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 3194 imar kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan 85 Nolu Çağdaşkent Mahallesi İmar Uygulaması Belediye Encümenimizin 27.06.2018 tarih ve 459 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

×