"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

13/02/2018 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz Merkez mahallelerinden Çağdaşkent Mahallesinde, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah. 23L-I-II pafta 9004 ada 1 nolu parsel ile 23L-III pafta 463 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 3194 imar kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan 85 Nolu Çağdaşkent Mahallesi İmar Uygulaması Belediye Encümenimizin 11.01.2017 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Belediye Encümenimizce kabulü yapılan imar uygulaması 20.01.2017 ile 18.02.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı esnasında imar uygulamasına isabet eden imar adasında plan tadilatı yapıldığından yeni plana uygun olarak imar uygulaması dosyası hazırlanmıştır.Hazırlanan imar uygulama dosyası Belediye Encümenimizin 05.04.2017 tarih ve 240 sayılı kararıyla kabul edilerek tashih yapılmıştır. Belediye Encümenince kabulü yapılan imar uygulaması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre denetim ve onay için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmiş olup kontroller sonucunda söz konusu ada ve parselleri kapsayan alanda eksiklikler olduğu tespit edilmiş ayrıca tadilen yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının henüz kesinleşmediği vurgulanmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen eksikliklerin giderildiği ve tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmiş olduğundan Belediye Encümenimizin 05.04.2017 tarih ve 240 sayılı kararıyla kabul edilen imar uygulamasında 31.01.2018 tarih ve 92 sayılı kararıyla 1.tashih (düzeltme) yapılmıştır. Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ : 14.02.2018

İLAN BİTİM TARİHİ : 15.03.2018

×