"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

19/04/2017 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz Merkez mahallelerinden Çağdaşkent Mahallesinde, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah. 23L-I-II pafta 9004 ada 1 nolu parsel ile 23L-III pafta 463 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 3194 imar kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan 85 Nolu Çağdaşkent Mahallesi İmar Uygulaması Belediye Encümenimizin 11.01.2017 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

 

Belediye Encümenimizce kabulü yapılan imar uygulaması 20.01.2017 ile 18.02.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı esnasında imar uygulamasına isabet eden imar adasında plan tadilatı yapıldığından yeni plana uygun olarak imar uygulaması dosyası hazırlanmıştır.Hazırlanan imar uygulama dosyası Belediye Encümenimizin 05.04.2017 tarih ve 240 sayılı kararıyla kabul edilerek tashih yapılmıştır.

 

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

 

 

 

 

İLAN TARİHİ : 17.04.2017

İLAN BİTİM TARİHİ : 17.05.2017

×