"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

Belediye Meclisi

Toroslar Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri , Komisyonlar, Meclis Kararları

Belediye Meclisi

Toroslar Belediye Meclisi

Belediye Meclisi belediyenin en büyük karar organıdır. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı ile birlikte seçilir.

Nüfusu 10.000 'e kadar olan belediyelerde 9,
Nüfusu 10.001'den 20.000 'e kadar olan belediyelerde 11,
Nüfusu 20.001' den 50.000 'e kadar olan belediyelerde 15,
Nüfusu 50.001 'den 100.000 'e kadar olan belediyelerde 25,
Nüfusu 100.001' den 250.000' e kadar olan belediyelerde 31,
Nüfusu 250.001' den 500.000' e kadar olan belediyelerde 37,
Nüfusu 500.001' den 1.000.000' a kadar olan belediyelerde 45,
Nüfusu 1.000.000 dan fazla olan belediyelerde 55
Asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi seçilir.

Belediye Başkanı Belediye Meclisinin de Başkanıdır. Belediye Başkanı ile birlikte Meclisin oy kullanan üye sayısı 38 olmaktadır. Toplantı yeter çoğunluğu ile karar yeter çoğunluğu 38 üyeye göre hesaplanmaktadır.

Belediye Başkanının meclis toplantısına katılamaması durumunda meclise başkanlık etmek üzere her yıl Haziran ayı olağan toplantısında meclis üyeleri kendi aralarından 2 adet Meclis Başkan vekili seçer. Aynı dönemde yine bir yıllık süre için meclis tutanaklarını hazırlamak üzere iki adet katip üye ve meclis çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyulan sayıda meclis komisyonu yine meclis tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.

BELEDİYE MECLİSİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ :

 • Belediye bütçesi ve tarifeleri hakkında karar vermek. Bütçede tadilat yapılmasına ve bölümler arasında ödenek aktarmasına karar vermek.
 • Belediyenin 1 yıllık kesin hesabı hakkında karar vermek.
 • Belediyenin borçlanması ve borç vermesi konularında karar vermek.
 • Belediyenin Uygulama İmar Planı hakkında ve İmar Planında değişiklik yapılması hakkında karar vermek.
 • Belediyenin İmar ve Yatırım programları hakkında karar vermek.
 • Koşullu bağışların kabulü hakkında karar vermek.
 • Belediye yasakları ve tenbihnamelerinin kabulüne karar vermek.
 • Belediye gayrımenkullerinin satışına karar vermek.
 • Belediye Memur ve İşçi personelleri için kadro ihdası hakkında karar vermek.
 • Belediye memur personellerin kadro iptal ve ihdasları hakkında karar vermek.
 • Belediyenin görevleri ile ilgili uygulama yönetmelikleri hakkında karar vermek.

BELEDİYE MECLİSLERİNDE ALINAN KARARLARIN OLUŞTURULMASI :

Belediye meclislerinde kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar Meclis Başkanı ve iki katipten en az birinin imzası ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.

Bütçe ve tarifeler ile ilgili kararlar Büyükşehir Belediye Meclisinde de kabul edildikten sonra Valinin onayı ile, Bütçe ve tarifelerin dışındaki tüm kararlar Büyükşehir Belediye Başkanı onayı ile kesinleşir.

Mecliste alınan tüm kararların özeti ayrıca meclis karar özeti defterine yazılarak meclis başkanı ve katipler tarafından imzalanır. Kararlarla birlikte karar özet defteri de saklanır.

 

×