GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 27/09/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/10/2019 Salı günü saat 14.00'de "Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi"nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

GÜNDEM:

 1) Yoklama ve Açılış.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağının görüşülmesi.

5) Belediyemizin 2020 mali yılı performans programı taslağının görüşülmesi.

6) Belediyemizin 2020 mali yılı bütçe taslağı ile 2021-2022 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7) Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına 2020 yılı için verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

8) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi hükümlerine göre, 2020 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

9) “Mersin Uluslararası Müzik Festivali”, “Mersin Uluslararası Narenciye Festivali”, Mersin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu”,  “İçel Sanat Kulübü XXIV. Mersin Arkeoloji Günleri” ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan “I. Uluslararası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) Belediyemizin Teşkilat Şemasının yeniden güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

11) Tapunun Yalınayak Mahallesi 24 M III pafta 3016 ada 11 nolu parselin tahsisi için alınan 05.01.2016 tarih ve 6 sayılı Toroslar Belediyesi Meclisi Kararının iptaline ilişkin teklifin görüşülmesi.

12) Tapunun Bahçe Mahallesi 21 K II pafta 10842 ada 5 nolu parselin tahsisi için alınan 05.01.2016 tarih ve 7 sayılı Toroslar Belediyesi Meclis Kararının iptaline ilişkin teklifin görüşülmesi.

13) Tapunun Mersin İli, Karaisalı Mahallesi, 9534 ada, 5 parsel ve 37 ada, 3 parsel batısında olmak üzere 2 adet Dini Tesis Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

14) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3003 ada 1 nolu parsel ve 3037 ada 1 nolu parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

15) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 9236 ada 1 parsel, 8123 ada 1 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

16) Belediyemizin menkul ve gayrimenkullerinin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile iş makinalarının, bankalardaki hesaplarımızın ve Posta Çeki hesabımızın kamu hizmetine tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

17)  Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8984 ada, 4 ve 5 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

18) Kasım/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

19) Temenniler, öneriler ve kapanış.