GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/06/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/07/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

4) Eylül/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

5) Temenniler ve öneriler.