GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/05/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/06/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

1) Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

3) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda; işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

4) Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince 2018 yılı teklif çağrısında olan “TR62/18/KGG-Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Proğramı” kapsamında belediyemiz tarafından hazırlanan TR62/18/KGG/0037 referans numaralı “Toroslar Bazaar 33 Projesi” için temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere Belediye Başkanı Hamit TUNA´ya veya görevlendireceği bir personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Mersin Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Yönetmeliğine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Mülkiyeti belediyemize ait aktif olarak kullanılan Çavuşlu Mezarlığı içerisinde kalan, Tapunun Çavuşlu Mahallesi 75 ada 1 nolu parsel ile 68 ada 2 nolu parselin Mersin Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 117, 118 ve 119 nolu adalar için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 10218 nolu adanın kuzeyinde yer alan trafo alanının yer değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

10) Temmuz/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11) Temenniler ve öneriler.