GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 25/04/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02/05/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması.

 

3) Belediyemizin 2017 mali yılı bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabının görüşülmesi.

 

4) Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 1.maddesinin 1. fıkrası hükümleri doğrultusunda bölgemiz dahilinde faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınması ya da kapatılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı olan Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 25 Toroslar adresinde bulunan dükkân ve deponun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

6) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

7) Haziran/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

8) Temenniler ve öneriler.