GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/06/17

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 03/07/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Toroslar Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/06/2017 tarih ve 1556 sayılı yazıları doğrultusunda; aileleri belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması için bölgemizde uygun yerlere verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. 

 

4) TEDAŞ’ın 19/06/2017 tarih ve 1670 sayılı yazıları doğrultusunda, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere 22 adet trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işaretlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Toroslar Belediye Meclisinin 07/09/1994 tarih ve 56 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının 6. ve 7. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

6) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 4146 ada için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

7) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

8) Eylül/2017 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

9) Temenniler ve öneriler.