GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/09/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz 03.10.2023 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediyemizin 2024 mali yılı performans programı taslağının görüşülmesi.

5-Belediyemizin 2024 mali yılı bütçe taslağı ile 2025-2026 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi.

6-İçel Sanat Kulübü’nün talebi doğrultusunda; Ekim/2023 tarihinde düzenlenecek olan “28. Mersin Arkeoloji Günleri" etkinliği için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-"2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifinin görüşülmesi.

8-"5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifinin görüşülmesi.

9-"6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifinin görüşülmesi.

10- “9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" plan hükümleri revizyonu teklifinin görüşülmesi.

11-Akdeniz- Toroslar- Yenişehir- Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Toroslar Serbest Bölge Yolu (151. Cadde) doğusu 2/1.Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

12- Mersin ili, Toroslar ilçesi, batıda Akbelen Bulvarı, doğuda Arpaçsakarlar Mahallesi, Güneyde Şehir Hastanesi ve çevresi, kuzeyde Mersin Adana Otoyolu ile sınırlanan alanı kapsayan “7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifinin görüşülmesi.

13- Mersin 1. İdare Mahkemesinin 15.09.2022 tarih ve 2021/1447 ve 2022/868 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanan “Mersin İli, Toroslar İlçesi 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” değişikliği teklifinin görüşülmesi.

14- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 05.10.2021 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen belediyemiz içkili yerler krokisinin güncellenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Yenişehir Belediye Başkanlığının 09.05.2023 tarih ve 92913 sayılı yazısında Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında 22/a maddesinin uygulanması sonucu, mahalle sınırlarında değişiklik yapıldığı belirtildiğinden, oluşan yeni mahalle sınırları (Çavak, Çopurlu ve Karaisalı) ile ilgili belediyemizden talep edilen uygun görüşün belirlenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16-Kasım/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

17-Dilek ve temenniler.