GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/09/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimiz, 05.09.2023 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 05.10.2021 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen belediyemiz içkili yerler krokisinin güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini Tam Burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve Toroslar İlçesinde 6 ay ikamet etmesi (sınavı kazandığında) ya da Toroslar İlçesi sınırlarındaki okullardan mezun olma şartı ile anne veya babası Toroslar İlçesinde ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için karşılıksız olarak, öğrenim yardımında bulunulması, ödemelerin belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına 2023 yılı için ayni yardım yapılmasına ilişkin alınan 02.02.2023 tarih ve 13 sayılı meclis kararının revize edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Toroslar Kent Girişi- Akbelen Bulvarı Batısı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

8-Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2021/1164 Esas Numaralı, 2023/661 Karar Numaralı kararının uygulanmasına yönelik hazırlanan 1. Etap Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9-Yenişehir Belediye Başkanlığının 09.05.2023 tarih ve 92913 sayılı yazısında Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında 22/a maddesinin uygulanması sonucu, mahalle sınırlarında değişiklik yapıldığı belirtildiğinden; oluşan yeni mahalle sınırları (Çavak, Çopurlu ve Karaisalı) ile ilgili Belediyemizden talep edilen uygun görüşün belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10-Horozlu Mahallesi, 133 ada, 13 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

11-Arpaçsakarlar Mahallesi, 1.Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2022/1513 Esas Numaralı, 2023/733 Karar Numaralı kararının uygulanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12-Tapunun Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3202 ada 1 nolu parsel ve 3203 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere yönelik maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13- Ekim/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

14- Dilek ve temenniler.