GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 19/06/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) hükümlerine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22/06/2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda olağanüstü toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan Toroslar 1. Etap 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ait Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2011/1164 Esas Numaralı ve 2023/661 Karar Numaralı kararının uygulanmasına ilişkin konunun görüşülmesi.

5-Dilek ve temenniler.