GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/04/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.05.2023 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediyemizin 2022 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.

5-Arpaçsakarlar Mahallesi, 11272 ada 1 parsel, 11273 ada 1 parsel ve 11274 ada 1 parselde yapılacak olan imar uygulaması sonucu belediyemiz adına tescil olacak parselin, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığına tahsis edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-Arpaçsakarlar Mahallesi, 140 ada, 8 parsel ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediyemiz boş kadro durumlarında yapılacak değişiklikleri içeren Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

8-Arpaçsakarlar Mahallesi, 9719 ada ve çevresinde yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz sınırları içerisinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca tespiti yapılarak hazırlanan Kırsal Yerleşik Alan Sınırı ve Civarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-“3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11-Haziran/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12-Dilek ve temenniler.