GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/03/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz 03.04.2023 Pazartesi günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1-Açılış ve yoklama.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Meclis Birinci Başkan Vekili seçiminin yapılması.

5- Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması.

7- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediyemiz boş kadro durumlarında yapılacak değişiklikleri içeren teklifin görüşülmesi.

8- Belediyemizin bankalardaki hesapları ile posta çeki hesaplarının haczedilememesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9- Arpaçsakarlar Mahallesi, 9719 ada ve çevresinde yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10- Belediyemiz sınırları içerisinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca tespiti yapılarak hazırlanan Kırsal Yerleşik Alan Sınırı ve Civarı teklifinin görüşülmesi.

11- “3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12- Belediye sınırlarımız içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13- "Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

14- Mayıs/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

15- Belediyemizin 2022 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

16- Belediyemizin 2022 mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

17- Dilek ve temenniler.