GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/02/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz 02/03/2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması ve üye sayılarının belirlenmesi.

5) “3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) “9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7) Belediye sınırlarımız içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

8) "Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi

9) Nisan/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10) Dilek ve temenniler.