GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/01/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/02/2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediyemizin 2023 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin Yapı Kontrol Müdürlüğü Gelirleri başlıklı “Asansör Tescil Ücreti” ile ilgili 20. maddesinin revize edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin 12.01.2023 tarih ve 2 sayılı yazıları doğrultusunda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından belirlenen ve 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan turizm fuarlarına Belediye Başkanı ve METAB Başkanı Atsız Afşın YILMAZ ile birlikte METAB Meclis Üyeleri ve METAB çalışanlarının katılımına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) “9. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8) “5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” na askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9) Belediye sınırlarımız içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) "Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Mart/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Dilek ve temenniler.