GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 02/01/2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/01/2023 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimizin 2023 yılı için aylık tatilinin belirlenmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına ayni yardım yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-“5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

8-“Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” nin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9-Belediye sınırlarımız içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-"Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11-Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirleneceği "Toroslar Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliği" ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12- Şubat/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

13- Dilek ve temenniler.