GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 27/10/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz 01/11/2022 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

 

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-12-13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5-Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Belediyemizin 2023 mali yılı evsel katı atık tarifesi” nin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

6-Arpaçsakarlar Mahallesi, 153 ada, 19 ve 20 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirleneceği "Toroslar Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliği" ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

8-Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine göre belediyemiz sınırları içerisinde sokak aralarında faaliyet yürüten semt pazarlarının genel durumlarının güncellenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10-Aralık/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11- Dilek ve temenniler.