GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/08/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/09/2022 Cuma günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği meclisinde 1 üye ile temsil edilen belediyemiz, Birlik Tüzüğünde yapılan değişiklik doğrultusunda 2 üye ile temsil edileceğinden, belediyemiz meclis üyeleri arasından 1 üyenin daha belirlenmesi.

5-Gözne Mahallesinde, 3402 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 6 kişinin bilirkişi olarak belirlenmesi.

6-ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini Tam Burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve Toroslar İlçesinde 6 ay ikamet etmesi (sınavı kazandığında)  ya da Toroslar İlçesi sınırlarındaki okullardan mezun olma şartı ile anne veya babası Toroslar İlçesinde ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için karşılıksız olarak, öğrenim yardımında bulunulması, ödemelerin belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi

7-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün İş Makinesi ve Taşıt Kiralanması işi ile ilgili ihalelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67.maddesi hükmü uyarınca yıllara yaygın olarak yaptırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8-Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine göre belediyemiz sınırları içerisinde sokak aralarında faaliyet yürüten semt pazarlarının genel durumlarının güncellenmesi.

9-2015 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er Samet AĞIR’ın isminin, Portakal Mahallesi sınırları içerisinde, Akbelen Bulvarı üzerinde, Şehir Mezarlığının batısı, Mehmetçik Parkının güneydoğusu, 80050 Sokağın kuzeydoğusu ve 80052 Sokağın güneybatısında, yaklaşık 2390 m² lik alanda yer alan parka verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10- Ekim/2022 ayında gerçekleştirilecek olan "İçel Sanat Kulübü 27. Mersin Arkeoloji Günleri" programı için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi

11-Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın 15.06.2022 tarih ve 11013303 sayılı yazısına istinaden, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi. 

12-“8. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13- Ekim/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

14- Dilek ve temenniler.