GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 27/04/17

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/05/2017 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

 

1) Yoklama.

 

2)  Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) Belediyemizin 2016 mali yılı bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabının görüşülmesi.

 

4) Osmaniye 21 M I pafta, 5758 ada, 6, 7 ve 12 nolu parsellere karşılık mülkiyeti belediyemize ait olan Yalınayak 23 M II pafta, 11500 ada, 1 nolu parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre denklik temini suretiyle takas yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 10 pafta, 1122, 1128, 2278 ve 2279 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

6) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 20 L I pafta, 25 ve 40 nolu parseller, 3186, 3187, 3188, 3214 adalar ve çevresi için hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

7) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

8) Temenniler ve öneriler.