GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 28/01/2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/02/2022 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Ana Hizmet Binamızın Meclis Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 

1- Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, 07.12.2021 tarih ve 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenen 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin aylık net ücretinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının 22.01.2022 tarih ve 6 sayılı genelgesine istinaden yeniden belirlenmesi.

5-21 Mayıs 2022-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediyemiz bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Arpaçsakarlar Mah. O33-A-13-C-4-A pafta 5761 ada 17 nolu parselin okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

7- “Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına" ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

8-Mart/2022 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

9-Dilek ve temenniler.