GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/10/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/10/2021 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediyemizin 2022 mali yılı performans programı taslağının görüşülmesi.

5) Belediyemizin 2022 mali yılı bütçe taslağı ile 2023-2024 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi.

6) Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına 2022 yılı için verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

7) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

8) Toroslar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinin” revize edilmesi.

9) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince, belediyemizin 2021 mali yılı bütçesinde müdürlükler arası ödenek aktarması yapılması.

10) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddeleri gereğince, Toroslar Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan Çamlıdere, Işıktepe, Doruklu, Kepirli, Ayvagediği ve Bekiralanı Mahallelerinde tespit edilecek olan içkili yerlerin belirlenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Kasım/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

12) Dilek ve temenniler.