GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 06/08/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11/08/2021 Çarşamba günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda olağanüstü toplanacaktır.

 

1- Açılış ve yoklama.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.

3- Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4- Belediyemiz meclis üyesi Mehmet BULUT’un vefat etmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisine mensup meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine göre, Belediye Hizmet Binası satın alınması/kiralanması konusunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ' a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6- Dilek ve temenniler.