GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/03/2021

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/04/2021 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

 1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Meclis kâtipleri seçiminin yapılması.

5) Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri seçiminin yapılması.

6) Encümen üyeleri seçiminin yapılması.

7) Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması.

8) Belediyemiz Teşkilat Şemasının, güncellenmesi.

9) Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi.

10) Belediyemizin 2021 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

11) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 160 parsele ilişkin müellifince hazırlanıp idaremize sunulan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

12) Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 17.03.2021 tarih ve 1165 sayılı yazısı ile idaremize iletilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesinde trafo işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

13) Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde Karaisalı, Hüseyin Okan Merzeci, Portakal ve Mustafa Kemal Mahallerini kapsayan yaklaşık 360 hektar alanda hazırlanan ”Toroslar 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave -Revizyon Uygulama İmar Planı” teklifinin görüşülmesi.

14) Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) Belediyemiz müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16)  Çapar Mahallesi 527 ada 15 parseldeki 308,57 m²' lik hisseye karşılık mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan Çapar Mahallesi 11706 ada 2 parseldeki 144 m²' lik hissenin takasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

17) Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

18) Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

19)Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

20) “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

21) ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

22) Mayıs/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

23) Belediyemizin 2020 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulması.

24) Belediyemizin 2020 mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

25) Dilek ve temenniler.