GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 26/02/2021

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/03/2021 Salı günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi hükümlerine göre 2021 yılı için ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi hükümlerine göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kurulması, Belediyemiz Teşkilat Şemasına eklenmesi ve (I) sayılı cetvelde belirtilen kadro ihdasının yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Belediyemiz müdürlüklerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliklerinin görüşülmesi.

8) Belediyemiz tarafından gerçekleştirecek olan kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, çalıştaylar, kongreler, seminerler, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalama hususlarında Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı ile Şehir Hastanesi Caddesi kesişiminde yer alan yaklaşık 2000 m² lik alana isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

10) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine askı süresi içerisinde yapılan 45 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi 255 ada 9, 10 ve 11 parsellere ilişkin 1/1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12)  Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13) Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

14)Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

16) ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

17) Nisan/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

18) Dilek ve temenniler.