GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/12/2020

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/01/2021 Salı günü saat 14.00'de ''Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi' 'nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir duyurulur.

G Ü N D E M :

1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Denetim Komisyonu Üyeleri seçiminin yapılması.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimizin 2021 yılı için aylık tatilinin belirlenmesi.

6) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8983 ada, 2 nolu parselde, Lojistik Tesis Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

7) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10570 ada, 1 nolu parselde, Lojistik Tesis Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8) Mersin İli,  Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi sınırları içerisinde tapuda 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 213 ada 7, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller, 347 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 463 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

9) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu Arası yaklaşık 165 hektar alanda 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) 830 hektar alanda hazırlanan Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) 390 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

13) 104 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

14) 435 hektar alanda hazırlanan “Mersin ili, Toroslar ilçesi, 6. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

15) 780 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 7. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

16) 218 hektar alanda hazırlanan ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

17) Şubat/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

18) 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi hükmü uyarınca, belediyemizin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

19) Dilek ve temenniler.