GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 31/01/20

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/02/2020 Salı günü saat 14.00'de "Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi"nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir.Duyurulur.

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi hükümlerine göre, Uray Vergi Dairesine amme alacağından dolayı borçlu olup borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında haciz konulan veya teminat alınan gayrimenkullerin satışında görev yapmak üzere belediyemiz meclis üyeleri arasından 2020 yılı için 1 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi.

5) Belediyemizin 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirleri ile ilgili maddelerinde revize yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) Mersin Büyükşehir Belediye’sinin 02/01/2020 tarih ve 75 sayılı yazıları gereğince; Belediyemizin 2020 mali yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun revize edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan 412 hektar alanda I. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarının görüşülmesi.

8) Belediyemizin 2020 mali yılı bütçesinde müdürlükler arası ödenek aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9) Belediyemiz sınırları içerisinde sokak aralarında faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınması ya da kapatılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) Mart/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

11) Dilek ve temenniler.