GÜNDEM

Tırtar Mera Askı İlan

İ L A N METNİ

Tırtar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/yaylak/kışlak/otlak/çayırların askıya çıkarılarak ilan edilen belgelerin incelenerek taşınmaz mallar üzerinde itirazı olanlar ile sınır tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin, ilan müddeti olan 08.06.2023 ile 17.07.2023 tarihleri arasında Mera Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre Mera Komisyonuna itirazda bulunması, itirazda bulunulmadığı takdirde tespit ve tahdit çalışmaları sonuçlarının kesinleştirileceği 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 13 üncü maddesi uyarınca ilan olunur.

İLAN TARİHİ : 08.06.2023

İLAN BİTİM TARİHİ :17.07.2023

Haber Tarihi : 13/06/2023