GÜNDEM

Gözne Mahallesi Kadastro Güncelleme Askı İlan

      Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesinde bulunan, 2550, 2552, 2557, 2559, 2562 , 2906 parseller ve 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 adalarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta örneklerinde gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta örneklerinin incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 11/05/2023 ila 09/06/2023 tarihleri arasında Mersin Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair Mahkemeden alınacak belgenin Kadastro Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro güncelleme işlemlerinin kesinleştirileceği 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi uyarınca duyurulur.

İLAN TARİHİ : 11/05/2023

İLAN BİTİM TARİHİ :09/06/2023

Haber Tarihi : 16/05/2023