GÜNDEM

Değnek Mah. Kadastro Güncelleme Askı İlanı

Mersin İli, Toroslar İlçesi,Değnek Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin bilgilendirme duyurusu müddeti olan 04/05/2023 ila 18/05/2023 tarihleri arasındaki 15 günlük bilgilendirme duyurusu süresi içerisinde Mersin Kadastro Müdürlüğüne başvurarak itiraz etmeleri, bu 15 günlük bilgilendirme duyurusundan sonra, bilahare 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi gereğince 30 günlük askı ilanına alınacağı ilanen duyurulur

İLAN TARİHİ : 04/05/2023

İLAN BİTİM TARİHİ :18/05/2023

Haber Tarihi : 09/05/2023