GÜNDEM

Vakıflar Genel Müdürlüğü İhale İlanı

Ekli ilan metinlerinde yazılı taşınmazlar 10.02.2023 Cuma günü, ilan metinlerinde belirtilen saatlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. Ekte gönderilen ilan metinlerinin Belediyeniz ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçlarından ilan edilerek, ilan edildiğine dair tutanakların en geç 09.02.2023 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesinin temini hususunda,

Gereğini bilgilerine arz ederim.

Ahmet DEVELİ

Bölge Müdürü

Haber Tarihi : 25/01/2023