GÜNDEM

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri

Bilindiği üzere, 2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu yıl düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında ekte verilen linklerde yer alan olan video ve görsellerin Kurumunuza ait bina giriş çıkışları, sosyal medya hesapları, internet sayfası, varsa dijital ekran (Paylaşılan video ve görsellerin uymaması durumunda uygun hale getirilmesi amacıyla sbayram@enerji.gov.tr ile skalayci@enerji.gov.tr adreslerine bilgilendirme maili atılması gerekmektedir.) dahil olmak üzere meydan ve toplu alanlarda 09-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası boyunca yayınlanması ve ayrıca söz konusu haftada yapacağınız etkinlikler hakkında Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, valiliğiniz sınırları içerisindeki tüm kaymakamlıklara ve belediyelere bildirilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Abdullah Buğrahan KARAVELİ

Bakan a. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı

 

Haber Tarihi : 21/12/2022