GÜNDEM

ASKI TUTANAĞI

İLAN METNİ

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 204 sayılı kararı ile onaylanan 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde gelen itirazlar, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 527 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 20.12.2022 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İş bu askı tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

Haber Tarihi : 20/12/2022