GÜNDEM

İMAR PLANI İLANI

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2384 nolu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarih ve 369 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 01.09.2022 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ertuğan GENEL

 İmar ve Şehircilik Müdürü

Haber Tarihi : 01/09/2022