GÜNDEM

ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı

Mersin ili, Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi Mevkiinde, 201900676 Ruhsat Nolu saha üzerinde yer alan sahada, Demireller Tarım Mad. Pet. San. ve Tic. Aş. tarafından yapılması planlanan Boksit Ocağı Patlatma İlavesi Projesi ile ilgili olarak faaliyet sahibince hazırlatılan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) (mülga) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince; "Boksit Ocağı Patlatma İlavesi" projesine Valiliğimizce 08.08.2022 tarihli ve 23645791 220-02 E-2022270 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Söz konusu kararın, yöre halkına duyurulması amacıyla Ek-2'de yer alan ilan metninin uygun iletişim araçları (gerekli görülen yerlerde askıda ilan, duyuru, internet vb.) ile tebligat tarihinden itibaren sürekli olarak ilan edilmesi ve yapılan duyurular ile ilgili belgelerin Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)/ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda, Gereğini arz/rica ederim.

Hüseyin Özgür YALÇIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Haber Tarihi : 12/08/2022