GÜNDEM

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yer alan, yazı eki ilanda belirtilen taşınmaz malların DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik" hükümlerine göre "Açık Teklif Usulü" ihale ile satışı yapılacaktır. Ekte gönderilen taşınmaz mal satış ilanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17/1-b maddesine göre Belediyeniz ilan tahtasına asılması, yayın araçları ile duyurulması ve ilan tutanağının İdaremize gönderilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Haber Tarihi : 05/05/2022