GÜNDEM

İşletme ve Bakım İşleri (Boğulma Olayları Hk.)

İlimiz  sınırları  içerisinde  yerüstü  ve  yeraltı  sularının  zararlarını  önlemek  ve  bunlardan  çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, regülatör, sulama ya da taşkından korunma maksadıyla  inşa  edilen  tesislerde  özellikle  yaz  döneminde  hava  sıcaklarının  mevsim  normallerin  çok üstünde seyretmesinden dolayı beraberinde birtakım sıkıntıları da getirmektedir. Suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraş, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesislerde; Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı  havzadan  gelen  killi  ve  siltli  (kum) malzemenin  birikimiyle  oluşması  sebebiyle  zeminin  çamur formunda  olması,  su  içerisinde  su  bitkilerinin  doğal  olarak  gelişmesi,  su  sıcaklığının  düşük  olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi  (soğuk şoku: ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi) yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin  deniz  suyuna  oranla  düşük  olması,  göl alanı içerisinde  su alma  yapısı  vb.  sanat  yapılarının yeralması, Su iletimi yada deşarj maksadıyla inşa edilen kanallarda;  su  sıcaklığının  düşük  olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi  (soğuk şoku: ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi) yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kişilerin  kendilerine,  15  yaş  altındaki  kişilerin  ise  veli  veya  vasilerine  idari  yaptırım  cezasının uygulanması istenmektedir. Geçmiş  yıllarda  yaşanan  bazı  üzücü  hadiselerin  tekrar  yaşanmaması  adına  Valilik  kararının, kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların uyarılması/bilgilendirilmesi için kurumunuza ait bilboardlarda yayınlanması büyük önem arz etmektedir. kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, suyun hızlı ve türbülanslı akması, kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması, kanal güzergahı boyunca su alma yapısı, sifon vb.  sanat  yapılarının  yer  alması  sebebiyle  serinlemek  ya  da  yüzmek maksadıyla  depolama tesisleri  ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan, Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu yerlerde suya giren çoğunlukla çocuk ve genç yaştaki vatandaşlarımızın, sık sık boğulma olayları ile karşılaşılabilmekte bunun sonunucunda bölge halkının can güvenliği  açısından  risk  oluşturmaktadır.  Söz  konusu  tesislerde  yaşanan  müessif  olaylar  sonrasında İdaremize karşı çeşitli tazminat davaları açılmakta ayrıca, görevli personel "taksirle öldürme" isnadı ile yargılanabilmektedir.  Gerek  tazminat  davalarının  aleyhte  neticelenmesi  sonucu  ortaya  çıkan  tazminat bedelinin  5018  sayılı  "Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu"nun  71.  maddesi  gereği  görevli personele rücu edilmesi ve gerekse ceza davalarında yargılanma sonucu İdaremiz personeli istenmeyen sıkıntılarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bilindiği üzere Mersin Valiliğinin almış olduğu 18.12.2015 tarih ve 2015/01 nolu kararla sulama kanallarına  giren  vatandaşlar  hakkında  5326  Sayılı  Kabahatler  Kanunu  ve  5442  Sayılı  İl İdaresi Kanununa istinaden işlem yapılması istenmektedir. Kanala giren vatandaşlardan; 15 yaş ve üzeri kişilerin  kendilerine,  15  yaş  altındaki  kişilerin  ise  veli  veya  vasilerine  idari  yaptırım  cezasının uygulanması istenmektedir. Geçmiş  yıllarda  yaşanan  bazı  üzücü  hadiselerin  tekrar  yaşanmaması  adına  Valilik  kararının, kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların uyarılması/bilgilendirilmesi için kurumunuza ait bilboardlarda yayınlanması büyük önem arz etmektedir.

 

 

Haber Tarihi : 05/04/2022