GÜNDEM

Uygulama İmar Planları Askı İlanı

İLAN METNİ:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mah. 160 no.lu parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2021 tarih ve 535 sayılı kararıyla idaresinden geldiği şekliyle onaylanmış olup; 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 17/03/2022 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Bütün vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

Haber Tarihi : 17/03/2022