GÜNDEM

Alanyalı Mahallesi Kadastro Güncelleme Askı İlanı

İ L A N METNİ

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Alanya Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise pafta örneklerinde gösterilmiştir. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta örneklerinin incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 16/03/2022 ila 14/04/2022 tarihleri arasında Mersin Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair Mahkemeden alınacak belgenin Kadastro Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro güncelleme işlemlerinin kesinleştirileceği 3402 sayılı Kadastro yasasının 11.inci maddesi uyarınca duyurulur.

İLAN TARİHİ : 16/03/2022

İLAN BİTİM TARİHİ :14/04/2022

Haber Tarihi : 17/03/2022