GÜNDEM

Aile Eğitim Programı (AEP)Yaygınlaştırılması

İlgi : Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü)'nün 17.02.2022 tarihli ve E-45730004-010.06.02-2964200 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazı ekinde kayıtlı yazısında, Aile Eğitim Programının (AEP) ülke genelinde uygulanmak üzere Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programı olduğu, programın, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanların da hazırlanan 28 modülden oluştuğu, koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programının bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük, "ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" amacına yönelik bir hizmet hamlesi olarak görüldüğü, Bakanlıklarınca 2012 yılında AEP içeriklerinden hazırlanan ve uygulanan "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" (EÖEP) ile aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, evlilik öncesi süreçte birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmelerini sağlayarak onlara evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı vermesinin amaçlandığı, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi ve ailenin bütünlüğünün korunması amacı ile hazırlanan koruyucu ve önleyici bir program olan "Aile Eğitim Programı (AEP)" ve "Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP)" bilinirliğinin artırılması ve toplumun her kesimine ulaştırılması amacı ile paydaşlarla işbirliğinin büyük önem arz ettiği, yerel yönetimlerin Bakanlıklarınca uygulanan bu programlardan haberdar olmaları ve ihtiyaç duyan vatandaşları hizmetlerin sunulduğu il müdürlüklerine ve sosyal hizmet merkezlerine yönlendirmeleri "ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" amacına önemli katkı sağlayacağı, bu kapsamda, yerel yönetimler ve il müdürlükleri arasında işbirliklerinin sağlanması için gerekli duyuruların yapılması hususları belirtilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Hüseyin Özgür YALÇIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Haber Tarihi : 28/02/2022