GÜNDEM

MERSİN BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ ÇED OLUMLU KARARI

MERSİN BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.TARAFINDAN

MERSİN İLİ TOROSLAR İLÇESİ, HOROZLU KÖYÜ, 134 ADA, 2 VE 3 NOLU PARSELLER MEVKİİ’NDE YAPILMASI PLANLANAN

MERSİN BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ

(3,080 MWm/3,002 MWe)PROJESİ

ÇED OLUMLU KARARI

DUYURU

Mersin Biyogaz Enerji Üretim A.Ş. tarafından İlimiz, Toroslar İlçesi, Horozlu Köyü,134 ada, 2 ve 3 nolu parseller üzerinde yapılması planlanan “Mersin Biyogaz Enerji Üretim Santrali ( 3,080 MWm/3,002MWe)” projesiile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incenmiş ve değerlendirilmiştir.

“Mersin Biyogaz Enerji Üretim Santrali(3,080 MWm/3,002MWe)” projesihakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya Mersin Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’ne iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

(Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

 

Haber Tarihi : 13/07/2021