GÜNDEM

İLAN ASKI TUTANAĞI

İLAN ASKI TUTANAĞIDIR

İLAN METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 10570 ada 1 nolu parselde, Lojistik Tesis Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2021 tarih ve 121 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz hizmet binası ilan panosunda ve internet sitesinde 09/06/2021 tarihinde başlamak üzere eşzamanlı olarak bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İş bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.09.06.2021

           

Haber Tarihi : 09/06/2021