GÜNDEM

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇED OLUMLU KARARI

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN BERDAN BARAJI SULAMASI YENİLEME İŞİNE AİT MALZEME OCAKLARI VE KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSLERİ PROJESİ ÇED OLUMLU KARARI

DUYURU

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Berdan Barajı Mevkii'nde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Berdan Barajı Sulaması Yenileme İşine Ait Malzeme Ocakları ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisleri projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incenmiş ve değerlendirilmiştir. Berdan Barajı Sulaması Yenileme İşine Ait Malzeme Ocakları ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisleri projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya Mersin Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’ne iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

T.C. MERSİN VALİLİĞİ

(Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Haber Tarihi : 03/06/2021