GÜNDEM

PARSELASYON PLANI İLANI

İLAN

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Atlılar Mahallesi, N32C19A3 pafta, 187 ada 7 numaralı parseli kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 03.03.2021 tarih ve 58 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"114 Nolu Atlılar Mahallesi Parselasyon Planı" adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet ilan panosunda 25.05.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ            : 25.05.2021

İLAN BİTİM TARİHİ: 25.06.2021

 

Haber Tarihi : 25/05/2021