GÜNDEM

İLAN ASKI TUTANAĞI

İ L A N METNİ

Belediyemiz mahallelerinden Kızılbağ Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Evcili Mahallesi 36 pafta 226 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 14.04.2021 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. ‘'104 Nolu Kızılbağ Mahallesi Parselasyon Planı'' adı altında yapılan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanuna ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25 ve 26. Maddelerine istinaden 27.04.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.Konu ile ilgili bilgiyi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Biriminden, Güzelyayla Mahalle Muhtarlığından veya Belediyemiz internet sitesinden alabilirsiniz.

İLAN TARİHİ                       :27.04.2021

İLAN BİTİM TARİHİ          :27.05.2021

Haber Tarihi : 27/04/2021