GÜNDEM

105 NOLU KIZILBAĞ İMAR UYGULAMASI

İ L A N METNİ
Belediyemiz mahallelerinden Kızılbağ Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Evcili
Mahallesi 24 pafta 198 ada 22,23 ve 62 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun
18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 23.12.2020 tarih ve 359
sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait
arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet
binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi
edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ :08.01.2021
İLAN BİTİM TARİHİ :08.02.2021

1.TASHİH İLAN TARİHİ : 12.04.2021
1.TASHİH İLAN BİTİM TARİHİ : 12.05.2021

Haber Tarihi : 08/01/2021