GÜNDEM

106 NOLU KURDALİ MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI İLANI

Belediyemiz mahallelerinden Kurdali Mahallesinde tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye
Mahallesi 22M-II pafta 3860 ada 2 ve 3 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun
18. maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 18.11.2020 tarih ve 304
sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Anılan uygulama 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait
arazi ve arsa düzenlemesi hakkındaki yönetmeliğin 25. ve 26.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet
binası panosunda bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi
edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

Haber Tarihi : 28/12/2020